Tømrermestrene Kristiansen og Stensrud AS

Kristiansen og Stensrud AS ble etablert i 1982 og har i dag 7 ansatte og kan levere alle tjenester innen nybygg og restaurering av boliger. Vi har også solid erfaring i totalprosjektering hvor Kristiansen og Stensrud AS deltar i planleggingen og styrer prosjektet gjennom hele byggeprosessen fra graving og fundamentering til nøkkelferdige hus. Vi samarbeider med faste underentreprenører noe som gir en smidig byggeprosess.Vår grunntanke er å levere hus av ypperste kvalitet bygget av din lokale byggmester, forankret i håndverkstradisjon og fagkunnskap.

Når du velger Kristiansen og Stensrud AS kan du være trygg på at du får god oppfølging, seriøsitet og solid håndverk gjennom hele byggeprosessen. Våre ansatte er fra vårt nærmiljø og er tømrermestere, har svennebrev eller er i lære hos oss. En av våre ansatte har også fullført studie i Bygningsvern og vi har således ett fortrinn innen arbeid på fredede og verneverdige bygg.

Vi har et faglig dyktig og sosialt hyggelig miljø.

Følg oss gjerne på facebook og instagram FacebookInstagram

Rune Aulie Kristiansen - Daglig Leder - Tømrermester

Telefon: 920 11 642
E-Post: rune@kristiansenogstensrud.no

Rune tok svennebrev i 1976 og Håndverksbrev i tømrerfaget i 1979. Rune startet Kristiansen og Stensrud sammen med Jon i 1985.

Jon Stensrud - Tømrermester

Telefon: 996 05 988
E-Post: jon.stensrud@lifi.no

Jon tok svenneprøven i 1983 og Mesterbrevet i 1987. Startet Kristiansen og Stensrud sammen med Rune i 1985.

Andreas Traheim - Svenn i tømrerfaget

Andreas startet som lærling innen tømrerfaget i sommeren 2011. Ble uteksaminert som svenn i 2013

Stein Ivar Stormo - Svenn i tømrerfaget

Stein Ivar startet i firmaet våren 2013.

Ali Heidari - Svenn i tømrerfaget

Startet som lærling i firmaet sommeren 2018, uteksaminert som svenn i august 2020

Glenn Heranger - Svenn i tømrerfaget

Startet som voksenlærling i firmaet august 2018, uteksaminert som svenn i desember 2020

Lasse Josten - Svenn i tømrerfaget

Lasse startet i firmaet mars 2020