Trine Hoff og Gunnar Mørk

Enebolig i Vollen tegnet av Boxs Arkitektstudio AS, fedigstilt sommeren 2014.

Bygging av utradisjonell, arkitekttegnet bolig utfordrer både entreprenør/byggmester og byggherre. Huset vårt ble tegnet av Boxs Arkitektstudio AS. Vi ble anbefalt å benytte byggmestrene Kristiansen og Stensrud av gravemaskinfirma.

Bygging av huset innebar flere kompliserte byggtekniske løsninger som krever kunnskap, erfaring, nøyaktighet og løsningsvilje. Dette har firmaet og deres dyktige håndtverkere levert gjennom hele byggeprosessen og sluttresultatet har blitt meget bra. Etter 2 års botid erfarer vi at alt har fungert svært bra.

Kristiansen og Stensrud har gjennom byggeperioden tilrettelagt for et tett og godt samarbeid med oss som byggherre. De har gitt oss gode anbefalinger på løsninger og materialvalg som vi er svært godt fornøyd med. Anbefalingene er basert på lang erfaring og god estetisk smak som samstemte med byggets arkitektur.

Kristiansen og Stensrud gjennomførte et utmerket koordineringsarbeid med dyktige, pliktoppfyllende og nøyaktige håndtverkere. Firmaet har gjennomført en imponerende logistikk i hele byggeprosessen, som gjorde at tidsplanen holdt. Resultatet har blitt et drømmehus med høy kvalitet, materialvalg med minimalt av vedlikehold, valg av material- dimensjoner som vil gi holdbarhet over tid.

Det var viktig for oss med et gjensidig og tett samarbeid slik at vi hadde innflytelse underveis. Vi hadde meninger om så mangt, både med hensyn til funksjonalitet, estetikk og kvalitet. Det har også vært en glede å følge et arbeidslag med hyggelige folk som viser yrkesstolthet for norsk håndtverksfag.

Vi anbefaler Kristiansen og Stensrud på det varmeste og ville uten tvil ha valgt det samme firma dersom vi skulle bygget i dag.

Vollen, januar 2017

Gunnar5.jpg