Hjørdis og Karl Ivar Nordby

Nydelig beliggende ved Stordammen på Konnerud har vi oppført en enebolig med adresse Fredliløkka, Dette er et omtegnet Maud Mesterhus. Fasader er med utførelse luftet Weber pusskledning og vinduer er aluminiumsbekledd fra Nordan. Takstein er flat domoni taktegl fra Skarpnes AS.

Tilbakemelding fra byggherre:
Opplevelsen rundt byggingen av vår nye bolig på Konnerud har vært meget god. Måten Kristiansen og Stensrud har styrt prosjektet på er en veldig trygg og forutsigbar måte for oss som utbygger.

De har hele tiden vært i «forkant» av prosessen slik at vi har kunnet treffe så gode avgjørelser som mulig.

De lyttet hele tiden til våre ønsker og mål, og kom med gode forslag på en måte som vi forstod.

Prosjektet ble utført innen avtalt tid med ønsket resultat.

Vi anbefaler Kristiansen og Stensrud på det varmeste.

Med Hilsen

Karl Ivar Nordby


Nordby6.JPG