Anne Eriksen og Paul Christian Justad

Rehabilitering av kjøkken og vaskerom - på en staselig og flott gård i Vestsideveien i Lier.

Anne og jeg tok i januar kontakt med Kristiansen og Stensrud ang total restaurering av vaskerom og kjøkken. Vi har under hele arbeidet følt på stor kompetanse av fagfolk som har levert godt håndverk til rett tid. Det har vært et meget godt samarbeid, god dialog av hyggelige og dyktige håndverkere underveis. Huseby-kjøkken sin montør roser firmaet for samarbeidet i prosjektet. Anne og jeg takker for et meget godt resultat med de beste anbefalinger.

IMG_0613.JPG